Vi behöver lära oss fler kulturer

Vi behöver lära oss fler kulturer

Idag möter vi allt fler kulturer då vi reser, säger forskaren Kira Kaurinkoski. Antropologen som sedan barndomen levt i olika länder forskar i migration och ser hur utvecklingen går mot allt fler kulturmöten.

Hon deltar i en diskussion om att leva i flera kulturer på Helsingfors bokmässa i oktober 2017 tillsammans med Magnus Lindberg som berättar om Göran Schildts möte med Grekland och forskaren och Finlands sannolikt mest mångspråkiga författare Sabira Ståhlberg.

Olika kulturer kommer också till Finland och behovet av kulturkunskaper växer, fortsätter Kira Kaurinkoski. Därför är det viktigt att vi lär oss fler kulturer. Det behövs i dagens allt mer globala och mångkulturella värld.