Världen brinner

Världen brinner

En sak har familjen förstått:

Bråk förstör på kort tid

mycket mer än något annat i världen.

Det som förstörs kan inte

återvända till det, som fanns förr.

En fruktansvärd form av bråk är krig.

‒ Luften är giftig, hostade barnen.

Halva skogen brinner.

Vi kan inte längre leka någonstans.

Allt är sönder eller nerbränt.

Krig är farligt för alla.

Sabira Ståhlberg: Hugos historia

Bild: Ivan Liotchev, Searoots