Tysk översättning av Polyglotta sabirica

Tysk översättning av Polyglotta sabirica

 

Författaren Sabira Ståhlbergs mångspråkiga diktverk har nyss utkommit på tyska.

– Mångspråkig poesi är inte det lättaste att översätta, berättar författaren Sabira Ståhlberg. Hennes diktverk Polyglotta sabirica (Lecti Book Studio 2015) har nyss utkommit på tyska.

Gruppe Bie, en mångspråkig översättargrupp vid universitetet i Bielefeld under ledning av Prof. Dr. Johanna Domokos, Tyskland, har arbetat i ett år med att skapa en tyskspråkig översättning. Sabira som också skriver böcker på tyska har varit aktivt med i processen från början.

– Över trettio språk och flera alfabet, ofta ordlekar och mångdubbla betydelser, sammanfattar hon Polyglotta sabirica.

Studenterna har gjort ett stort arbete från att först identifiera språken och alfabeten och sedan stegvis överföra dikterna till ett enda språk.

– En del av nyanserna försvinner såklart i översättningen, men det får man som författare leva med, konstaterar Sabira Ståhlberg.

Boken har publicerats under namnet Polyglorica hos förlaget hochroth bielefeld.