Tatarerna i Finland 10 oktober

Tatarerna i Finland 10 oktober

Tatarerna i Finland: Från gårdfarihandlare till diplomekonomer

Tid: Tisdag 10 oktober 2017 kl. 15-17

Plats: Åbo Akademi, Aud. Westermarck (C101)

Tatarerna kom till Finland i slutet av 1800-talet och utgör idag en av de traditionella minoriteterna. Gårdfarihandlarna från en by i närheten av Volga etablerade sig småningom som butiksägare i olika städer.

I modern tid anses de muslimska tatarerna vara väl integrerade och språkkunniga, och de är ofta diplomekonomer eller verksamma i andra yrken som kräver högre utbildning.

Efter ett århundrade i Finland är kunskapen om tatarerna dock fortfarande begränsad, främst för att de själva valt att stå i bakgrunden.

Filosofie doktor Sabira Ståhlberg berättar om minoritetens ursprung, möte med Finland och anpassning samt dess utveckling från bygemenskap till en modern minoritet.

Tatarerna presenteras ur flera synvinklar – forskarens, tatarernas i det förflutna och i modern tid samt det finländska samhällets – och deltagarna har möjlighet att diskutera kulturella, religiösa, politiska, sociala, ekonomiska mfl aspekter under föreläsningen.

Sabira Ståhlberg är fri kultur- och historieforskare med specialisering på Asien, Balkan, mångkulturella samhällen och kulturkontakter.