Polyglotta Sabirica

poly_cover_smallI Polyglotta Sabirica är dikterna är på flera tiotal språk och innehåller olika synvinklar, ofta med överraskande och plötsliga vändningar i haikuns tre rader, eller längre dikter med skarp dialog.

Poesin reflekterar författarens upplevelser och vandringar in och ut i olika språk och kulturer. En del av dikterna har tidigare utgivits i internationella antologier.