Skolbesök: Att leva utomlands

Skolbesök: Att leva utomlands

I slutet av oktober besökte författaren och forskaren Sabira Ståhlberg Hagelstamska skolan i Grankulla. Besöket utfördes inom ramen för Må bra-lektioner och organiserades av Colorit ry.rf. och Bokpil, som arbetar för utökandet av mångfalden.

Temat var att leva utomlands Sabira diskuterade med sex niondeklasser om språk, kulturer och tolerans.

Eleverna utmanades att tänka efter vad de skulle göra och på vilket sätt de skulle anpassa sig, om de måste lämna Finland och flytta utanför Norden, vilka strategier de kunde använda sig av och hur de uppfattar sig själva och omvärlden.

Miljö och politik var också frågor som debatterades livligt, liksom också språk och inlärning.