Osynliga minoriteter på Helsingfors bokmässa

Osynliga minoriteter på Helsingfors bokmässa

Minoriteter i Finland väljer ofta att vara osynliga, för det finländska samhället har fortfarande många fördomar och stor brist på kunskap om minoriteter.

Finländare accepterar alltför sällan annorlundaskap, om man jämför med övriga Europa, konstaterade deltagarna i en panel organiserad av Bokpil och Colorit ry.rf. på Helsingfors bokmässa 2019. Sabira Ståhlberg deltog i panelen.

Vi behöver en mer realistisk och faktabaserad synlighet för minoriteterna, för att majoriteten ska lära sig att förstå och få mer kunskap.

Anpassning till det finländska samhället och berikande av mångfalden kan enbart ske genom en dialog och förståelse för verkligheten både minoriteterna och majoriteten lever i.

Det krävs att båda sidorna arbetar med att utveckla och skapa samarbetet och att även institutionerna deltar aktivare i dialogen och inhämtandet av kunskap.