Leipzigs bokmässa i mars 2018

Leipzigs bokmässa i mars 2018

Finlands mest mångspråkiga författare Sabira Ståhlberg presenterar sina mångspråkiga dikter på bokmässan i Leipzig, Tyskland, 15-18 mars 2018.

Diktboken ”Polyglotta sabirica”, som innehåller över trettio språk, har fått stor uppmärksamhet utomlands och översatts till tyska och engelska.

Dikterna presenteras på själva mässan och även på Lyrikbokhandeln, som är ett pågående evenemang under mässan i Leipzig.

Besöket stöds av FILI.