Lättlästa böcker första gången på serbiska

Lättlästa böcker första gången på serbiska

På Balkan är lättläst ännu relativt okänt, men nu har de sex första lättlästa serbiska böckerna i översättning från finlandssvenska utkommit. Böckerna presenterades i november 2019 i Belgrad. Tidigare har författaren Sabira Ståhlbergs böcker översatts till bulgariska.

Lättlästa böcker stöder vardagsspråket, läsningen och lärandet av språk. De rekommenderas särskilt för elever och familjer med annat modersmål än skolspråket, till exempel som bredvidläsning eller parallell läsning med svenska böckerna. Sabira Ståhlbergs lättlästa böcker är pedagogiskt lättlästa, vilket betyder att de också stöder skolans läroplan.

Mer information: Bokpil

Böcker: Villa Bokpil