Lättläst inspiration

Lättläst inspiration

Lättlästa böcker blir allt populärare och är idag vanliga i skolor och hem. Varför behövs lättläst litteratur? Hur kan lättläst användas i undervisningen och för lärande? Vilken nytta har flerspråkiga och mångkulturella personer av lättläst?

Författaren och forskaren Sabira Ståhlberg berättar om sina erfarenheter och ger tips och idéer till användning av lättläst litteratur i olika situationer. Sabira har arbetat med lättläst i över tjugo år och skrivit två dussin lättlästa böcker. Gratis e-bok.

Sabira Ståhlberg: Lättläst inspiration

Bokpil 2022