Intervju om lättläst på tatariska

Intervju om lättläst på tatariska

I tidskriften Mähallä Habärläre 2/2020 publicerades en intervju med filosofie doktor Sabira Ståhlberg om lättlästa böcker.

I artikeln diskuteras behovet av lättläst och de tatariska översättningarna av lättlästa böcker presenteras för första gången I detalj.

Mähallä habärläre är den finländska tatariska minoritetens tidskrift.