Intervju om lättläst i Synvinkel

Intervju om lättläst i Synvinkel

I tidskriften Synvinkel 2/2021, som utges av Förbundet för Finlands Synskadade, berättar författaren och forskaren Sabira Ståhlberg om lättläst och hur det ger alla en möjlighet att ta del av böcker.

I intervjun presenteras också Bokpil och verksamheten för tillgänglighet samt flerspråkighet.

Tidskriften kan läsas i RTF, tal- och PDF-format.