Fredrik Hasselquist i Anatolien, Egypten och Palestina

Fredrik Hasselquist i Anatolien, Egypten och Palestina

Fredrik Hasselquist (1722–1752) var elev till Linné och utforskade naturen i området kring östra Medelhavet. Läs en artikel om hans liv och resor i Dragomanen.

Sabira Ståhlberg & Ingvar Svanberg: Fredrik Hasselquist. Linnélärjungen som utforskade Anatolien, Egypten och Palestina. Dragomanen. Årsskrift för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 23/2021: 31–42.