Flerspråkig poesi om antropocen

Flerspråkig poesi om antropocen

Sabira Ståhlbergs nya diktbok Wan Sun handlar om antropocen, perioden då människans verksamhet påverkar naturen.

Sabira är förutom författare också etnobiolog, som studerar relationerna mellan människor och miljön.

Poesisamlingen är skriven på tiotals språk och innehåller översättning av dikterna till engelska. Läs mer om boken på engelska här.