Sabirien

Fiktion

Flerspråkiga dikter och mångkulturella verk. Molnvandraren beskriver invandring under de senaste hundra åren.

Maailma kotona innehåller texter av minoritets- och invandrarförfattare i Finland, delvis på svenska.

Böcker:

Läs på finska: