K.E. Ståhlberg

År 2012 firades 150 år sedan Karl Emil Ståhlberg föddes med en vandringsutställning, föreläsningar, dokumentärfilm och evenemang. År 2013 utkom Sabiras biografi om honom.

Karl Emil Ståhlberg föddes den 30 november 1862 i Kuhmoniemi (numera Kuhmo) i nordöstra Finland. Han var den yngste av länsman Gustaf Fredrik Ståhlbergs och Mathilda Basiliers åtta barn. Karl Emils kusin K.J. Ståhlberg valdes till det självständiga Finlands första president (1919-1925).

Släkten Ståhlberg har i Finland spårats tillbaka till slutet av 1600-talet. Det finns minst ett tiotal olika släkter med efternamnet Stå(h)lberg i Norden, men Karl Emils släkt går tillbaka till en viss Georgius Ståhlberg (ca 1660-1730) som studerade i Åbo och blev kyrkoherde i Raumo. Moderns släkt, Basilier förekommer i Finland och Sverige och härstammar från Frankrike, Belgien och Tyskland.

Karl Emil Ståhlberg blev student från Uleåborgs svenska reallyceum 1883 och studerade till civilingenjör vid Polytekniska institutet i Helsingfors. Efter avslutade studier 1887 reste han för att lära sig fotografering i Tyskland. Han gifte sig med Aurora Lindgren från Uleåborg nästa år och 1889 flyttade paret till Helsingfors, där han öppnade sin första fotoateljé, K.E. Ståhlberg. Karl Emil och Aurora hade fem barn. På våren 1896 avled Aurora i en sjukdom.

Karl Emils andra hustru, Sonja Gerasimova, föddes i en polsk-rysk miljonärsfamilj i Irkutsk, Sibirien, och gick i skola i St. Petersburg. Karl Emil och Sonja gifte sig i slutet av 1896. Under bröllopsresan till Paris köpte Karl Emil en filmprojektor och en serie av bröderna Lumières levande bilder, som han visade på olika håll i Finland under våren 1897.

Sonja och Karl Emil fick sju barn. Familjen bodde i Helsingfors och hade sommarställen på Rönnskär utanför Helsingfors (numera kaféet), i Savio och i Mankala nära Lahtis. Med Sonjas pengar finansierade Karl Emil sina projekt i över två årtionden. Han öppnade Finlands första biograf år 1904 och från 1906 producerade han filmer. Från 1910 ägde han teater Apollo med restaurang och hotell i centrum av Helsingfors.

Karl Emil Ståhlberg avled i slutet av juni 1919. Med hans död avslutades alla foto-, film- och teaterprojekt. Ståhlbergs dokument, fotografier och övrigt material finns spridda på olika orter och i många arkiv i Finland. Sedan 2005 finns ett familjearkiv hos Svenska Litteratursällskapet i Helsingfors.

K.E. Ståhlberg. Fotograf, filmskapare och entreprenör

Biografin om K.E. Ståhlberg utkom år 2013 och berättar om hans olika aktiviteter under tre årtionden i ett Finland i förändring.

Biografin om K.E. Ståhlberg fick år 2013 hedersomnämnande i tävlingen Årets vackraste böcker.

Dokumentärfilm om K.E. Ståhlberg

Filmen Sonjas miljoner handlar om K.E. Ståhlberg och hans hustru Sonja. Den visades på Yle Fem hösten 2012. Regissör Tonislav Hristov och manuskript av Sabira Ståhlberg.

Utställning om K.E. Ståhlberg

Utställningen stöddes av Svenska Kulturfonden och vandrade i Finland år 2012 under jubileet – från olika platser i Helsingfors, inklusive f.d. Apolloteatern, numera justitieministeriet, till Karis, Borgå, Kuhmo och Vasa. Utställningen, som består av fotografier på roll-ups kan beställas vid intresse. Det finns också en nätutställning på SLS.