Europa

Historisk forskning om de nordiska länderna och deras internationella kontakter inkluderar den finländska fotograferingens moderniserare, en av de första filmproducenterna, teaterägaren och entreprenören K.E. Ståhlberg och hans moders familj av handelsmän från Belgien, Basilier.

Från andra hållet, från Volgaområdet kom tatarerna till Finland, Sverige och Sankt Petersburg.