Bulgarien-utställning i Helsingfors

Bulgarien-utställning i Helsingfors

Länge sedan… Bulgarien

Bulgariens rika och mångsidiga historia presenteras första gången i Finland i utställningen på Slaviska biblioteket i Nationalbiblioteket under år 2018, då Bulgarien är ordförande för Europeiska Unionens råd.

Utställningen presenterar tiden från Europas äldsta guldskatt till idag och den inkluderar även finländska kontakter till Bulgarien.

Utställningen har skapats av Dr. Sabira Ståhlberg och den har producerats av Slaviska biblioteket (Nationalbiblioteket), Colorit ry.rf. och Lecti Book Studio.

Utställningen kan besökas under Nationalbibliotekets öppettider 17.1-31.12.2018.