Finska Gardet

Över tusen finländare deltog i rysk-turkiska kriget på Balkan 1877–1878 som soldater, officerare eller civila i Finska Gardet eller i rysk tjänst. Bland dem fanns Oskar Ståhlberg (1838–1908) som var Gardets auditör eller krigstida domare. Flera tjänstgjorde i den ryska armén som befälhavare, bland dem Casimir Ehrnrooth, A. von Alfthan, Hugo Schulman och Victor Tuderus.

Under nästan ett år på Balkan dog färre finländare i strider än i sjukdomar. Även Oskar Ståhlberg tvingades stanna kvar p.g.a. sjukdom då Finska Gardet började sin övergång av Balkanbergen. Finska Gardet hörde till de senare anlända trupperna och deltog endast vid en större strid utanför Gorni Dubnik 24.10.1877 i nordvästra Bulgarien och några mindre skärmytslingar.

Kriget var det första i vilket en större grupp finländare deltog. Det var första utlandsresan för många av soldaterna och deras berättelser om Balkan påverkades ofta av mötet med en fullständigt annorlunda värld.

I Finland lever fortfarande myter och sånger kvar om kriget, vilka klagar på hunger och kyla, men finländarna var egentligen ganska privilegierade. De var också bland de första som fick åka hem.

Sabira har rest hela vägen i finländarnas fotspår, där Finska Gardet och andra finländare stannade eller besökte. Hon har initierat projekt för att hjälpa byarna och platserna i Rumänien och Bulgarien – här finns mer information om hur man kan stöda projekten.

Finska Gardet på Balkanfigard_cover_small

Finska Gardet gjorde 1877–1878 en unik färd till Balkan.

Under rysk-osmanska kriget deltog Gardet i striden vid byn Gorni Dubnik och marscherade över Balkanbergen i stormigt vinterväder.

Finländarnas hjältedåd har besjungits i över ett århundrade, men hur såg verkligheten ut? Boken är en kärnfull skildring av ett krig som förändrade livet för miljoner människor och finländarnas syn på världen.

Från Munksnäs till Konstantinopel. Familjen Ramsays brev under kriget på Balkan 1877–1878ramsay_cover_sm

Finska Gardets befälhavare och Semjonovska regementets chef George Ramsay tillbringade ett år under rysk-osmanska kriget 1877–1878 på Balkan. Hans brev från fronten berättar om förhållandena officerarna levde i under kampanjen.

Hans hustru Lillys och barnens brev från Finland beskriver livet hemma och kvinnornas arbete för att stöda de närstående som var ute i kriget.

I breven kommer vi närmare familjen Ramsay och deras liv under några år i slutet av 1870-talet. Breven publiceras för första gången och belyser officerens syn på kriget, samtidigt som den lyfter fram kvinnornas roll i samhället och en viktig period under epoken då nationen växte fram i Finland.

Läs också Färden till Bulgarien

Finska Gardet: Dokumentärfilm

Dokumentärfilmen ”Finska Gardet på Balkan” handlar om två George Ramsay. Hösten 2012 reste George Ramsay den yngre i sin berömda farfarsfars fotspår till Bulgarien och upptäckte en viktig del av Finlands historia. Regissör är Tonislav Hristov. General George Ramsays och hans hustrus brev från rysk-turkiska kriget har dramatiserats och manuskriptet skrivits av Sabira Ståhlberg. Seportaget visades på Yle Fem 2013.