Asien

Centralasien sträcker sig kulturellt och språkligt från Europa till Kina. I ena ändan av mitt Centralasien finns tatarerna i Norden och i den andra loplykerna i Xinjiang. Däremellan ligger Himalaja och Sibirien.

Se engelska artiklar och publikationer om Centralasien, Sibirien och etnobiologi!