Pilvivaeltaja

Altan vaeltaa kuin pilvet taivaalla. Hän hakee omaa identiteettiä ja paikkaa, missä hänet hyväksytään sellaisena kuin on. Matka vie hänet suurelle Idel-joelle, missä joku kauan odottaa hänen tuloaan.pilvivaeltaja_cover

Pilvivaeltaja on värikäs kertomus nuoren tytön kasvusta eri kulttuurien välissä. Altan luulee olevansa aivan tavallinen, kunnes hänen eräänä päivänä on kohdattava karvas totuus. Hän on erilainen — ei omissa silmissään, mutta ympäristö pitää häntä kummallisena. Hänet leimataan mutakuonoksi, ja hän oppii kovakouraisesti muilta pihan lapsilta, mitä muukalaisviha merkitsee.

Etsintä pakottaa Altanin tekemään vaikeita valintoja ja luo konfliktejä hänen elämäänsä. Hän yrittää olla kristitty, mutta Jumala ei kuule hänen rukouksiaan. Kun hän kääntyy muslimiksi kristityssä yhteiskunnassa, hän kohtaa ennakkoluuloja ja väkivaltaa. Kukaan ei tue Altania paitsi isoisä Balban Oras, joka on kotoisin kylästä kaukaa idässä. Isoisä opettaa Altanille kaiken, minkä hänen on tiedettävä omasta kulttuuristaan ja kansastaan, mutta isoisä haluaa myös päättää hänen elämästään. Yhdessä he uneksivat matkasta kylään ja Balban Oras kertoo tarinoita ja leipoo burtaasipiirakoita. Eräänä päivänä Altanin on kuitenkin kohdattava isoisänsä odotukset ja tehdä omia päätöksiä.

Pilvivaeltajassa seurataan Altanin kehitystä syrjitystä maahanmuuttajalapsesta aikuiseksi naiseksi, joka hakee omaa tietään. Altanin vaellus omille juurilleen nivoutuu yhteen hänen elämänkertaansa ja isoisä Balban Orasin lapsuuden kokemuksiin parina tapahtumarikkaana vuotena Venäjän vallankumouksen aikana.